De Elshof

Boerencamping

Boerenbedrijf

Op ons boerenbedrijf hebben wij pluimvee, melkvee en paarden. Naast het 'gewone' boerenbedrijf hebben wij ons toegespitst op toerisme, in de vorm van een camping en huifkartochten.

 


Onze hoofdtak is pluimvee. Wij hebben 17.000 kippen en hanen verspreid over drie grote stallen, in een verhouding van tien op één. Wij houden de kippen om voor broedeieren te zorgen. De broedeieren worden twee keer per week opgehaald en naar de broederij gebracht. Daar worden de eieren uitgebroed en als ze uitgekomen zijn gaan ze naar een andere boer die ze opfokt als vleeskuiken.

 

 

Naast de pluimveetak hebben we ook een melkveetak. 
Wij hebben ongeveer 45 melkkoeien met het daarbij behorende jongvee. Twee maal per dag, 's ochtends en 's avonds, worden de koeien gemolken. U kunt daarbij gerust een kijkje komen nemen. 
We verkopen ook onze eigengemaakte zuivel.

 

 

 

Wij organiseren huifkartochten met onze eigen paarden en wagens. Momenteel hebben wij 9 paarden, allemaal Haflingers.
En 1 shetlandpony